Településfejlesztés
Kommunikáció
Sikeres Önkormányzat  • Településfejlesztésről

Miért fontos a településfejlesztés?

„A településfejlesztés a településre kiterjedő olyan társadalmi, gazdasági, térbeli-fizikai tervezési és operatív tevékenység, melynek célja a települési lakosság életminőségének, ellátási és környezet-egészségügyi viszonyainak a javítása, a település fenntartható fejlesztésének biztosítása.”
[Kőszegfalvi – Loydl, 1999]

Egy település sikeres működésének alapvető feltétele a tudatos városfejlesztés, mely stratégiai szinten is meghatározza az elérendő célrendszert.  A sikeres településfejlesztéshez elengedhetetlen egy megalapozott városfejlesztési stratégia, és egy hatékonyan működő városmenedzsment. Ezek segítségével válik képessé a település funkcionális összetétele - azaz gazdasági és vállalkozási, társadalmi és szolgáltatási környezete - a település vonzerejének és megtartóképeségének növelésére. A fejlesztések életminőségi és lakókörnyezeti változásait elsősorban a térhasználók, azaz a lakosság, a vállalkozók és a turisták érzékelik, de a fejlődés jelentősen hozzájárul az új vállalkozások megtelepedéséhez, új munkahelyek létrejöttéhez és a település bevételi forrásainak növeléséhez.

A fejlesztéseknek ki kell terjedniük az urbanisztikai szempontból alapvető elemekre, azaz az infrastrukturális, a szociális, kulturális és szabadidős területekre, valamint az ingatlanfejlesztésre. Azonban fontos figyelembe venni, hogy az egyedi ingatlanfejlesztések akkor képesek a sikeresen támogatni a fenti törekvéseket, amennyiben azok komplex és összehangolt módon kerülnek kialakításra, ezért már projektindításkor ajánlott szakmai tanácsadót bevonni a hatékonyság maximalizálása érdekében. Tanácsadói segítséggel elérhető, hogy a település- és ingatlanfejlesztés megalapozottá, kiszámíthatóvá, tervezhetővé és eredmény orientálttá váljon. (Napjaink aktualitása az Integrált Városfejlesztési Stratégiák – IVS – is ebben a szemléletben lett tervi műfajként kidolgozva.)

 

Milyen eszközökkel segíthető a településfejlesztés?

A településfejlesztés alapvető részeleme az ingatlanfejlesztés. Az ingatlanfejlesztésekhez szükséges források egy részét a Regionális Operatív Program (ROP) keretein belül az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) segítségével elnyerhető pályázatai támogatások biztosíthatják, de ezen felül minden fejlesztés jelentős vállalkozói tőkét is igényel.

A cél az, hogy minél több vállalkozói tőkét legyen képes bevonni az önkormányzat a településfejlesztésbe, ingatlanfejlesztés útján. . Ehhez elengedhetetlen a vállalkozói tőke megnyerése, amelyért versenybe kell szállni a többi belföldi és külföldi településsel. Ennek megfelelően a profit szférából már jól ismert, de a közszférában szokatlan klasszikus versenyhelyzettel szembesülnek a települések, amelyben a település lesz a termék, az ingatlanfejlesztő pedig a vásárló, aki ennek megfelelően válogatni fog a települések és fejlesztéseik között.

Fontos felismerni, hogy amelyik település alkalmazza a versenyszektor bevált eszközeit - azaz a marketingkommunikációt - az óriási versenyelőnyhöz jut, amelynek eredményeként sikeresen lesz képes az ingatlanfejlesztőket megnyerni, hiszen a vállalkozói és a fejlesztői tőke dinamizálásához a településnek erős vonzerővel, tervezhető és kiszámítható jövőképpel, azaz egy valóban integrációra törekvő városfejlesztési stratégiával, és egy jól beazonosítható imidzsel és arculattal kell rendelkeznie.

 
 
  Bemutatkozó kiadvány