Településfejlesztés
Kommunikáció
Sikeres Önkormányzat  • Az RTM-ről

Mit jelent a marketingkommunikáció és ezen belül a Régió és Település Marketing?

Minden az értékesítést segítő és a felvevő piacot célzó információátadás, marketingkommunikáció. A Régió- és Településmarketing, azaz az RTM a marketingkommunikáció speciális területe.

„A Régió és Település Marketing egy régió, egy település versenyképességének, komparatív előnyeinek, vonzerejének feltárása, fejlesztése realizálásának segítése és kommunikálása, a sokoldalú, jóléti fejlesztési (gazdasági, életmódbeli) célok elérésének érdekében.”
[Pikóti – Dankó – Schupler, 2002].

Tehát az RTM hozzásegíti a települést, hogy a pénzeszközzel rendelkező fejlesztői célcsoport a befektetői környezet megismerésével, az elérhető hozamra és a megalapozható üzletre vonatkozó információk mérlegelésével az adott települést válassza befektetni kívánt tőkéje számára. Ennek a törekvésnek a sikeréhez járul hozzá rendkívüli mértékben a Városfejlesztési Projektportfólió (VFPP) kommunikációs standard, amely komplex módon és hatékonyan támogatja a település kommunikációját, illetve valósítja meg az RTM-jét.

Városfejlesztési Projektportfólió nélkül egy önkormányzat láthatatlan, míg Városfejlesztési Projektportfólió segítségével észrevehetővé válik a befektetők számára. Ennek eredményeként a településfejlesztési szándékok megvalósulnak, a település fejlődik és gazdagodik.

 

 
 
  Bemutatkozó kiadvány